ΑΝΕΓΕΡΣΗ 1ΟΥ 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΚΕΛ

1ᵒ Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας δυναμικότητας 225 μαθητών με 10 αίθουσες διδασκαλίας. Για το σκοπό αυτό παρήχθησαν 64 προκατασκευασμένες κυψέλες, οι οποίες τιθέµενες η µία δίπλα στην άλλη, αλλά και καθ’ ύψος, διαμόρφωσαν τις αίθουσες διδασκαλίας και τους λοιπούς χώρους.  Επιπλέον αυτού, κατασκευάστηκε με τη μέθοδο της βαριάς προκατασκευής κλειστό γυμναστήριο διαστάσεων 11,00 x 29,80 μ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Ανέγερση 1ου 12/Θ Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία, Περιφέρεια Θεσσαλίας - Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας / Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/Ξ ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ - ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ - ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Κατασκευή Προκάτ Διδακτηρίου - Γυμναστηρίου

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2014 - 2015

Ταχύτητα κατασκευής προφέρει η μέθοδος βαριάς προκατασκευής ΠΡΟΚΕΛ
Τρισδιάστατα στοιχεία ΠΡΟΚΕΛ είναι η ιδανική λύση στη δόμηση σχολικών κτιρίων
1ο δημοτικό σχολείο Ελασσόνας με προκατασκευή ΠΡΟΕΛ
64 προκατασκευασμένες κυψέλες ΠΡΟΚΕΛ για τη δόμηση 10 σχολικών αιθουσών και λοιπών χώρων δημοτικού σχολείου